Blogi & Uutiset2019-10-29T13:53:46+02:00

Blogi & Uutiset

Biopolttoaineet, LNG, vety ja muut synteettiset polttoaineet vai sähkö?

1. maaliskuuta 2021|Vaaralliset kemikaalit|

Laivaliikenteen ja sitä myötä sen päästöjen odotetaan nykyisillä käyttövoimaratkaisuilla kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Samalla merenkulun sääntelyn kannalta keskeiset toimijat kuten kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ja EU ovat asettaneet merkittäviä tavoitteita meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Jo asetettujen tavoitteiden lisäksi suunnitteilla on uutta sääntelyä.

Uutta näkökulmaa Suomen ja Viron väliseen alkoholimatkustaja­tuontiin

3. elokuuta 2020|Logistinen kannattavuus|

Alkoholin matkustajatuonti Suomen ja Viron välillä on suuressa mittakaavassa kannattavaa, mutta tuontitoimintaa rajoittavat tullin vaatimukset. Matkustajatuonnin yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ja sen vaikutuksia tarkastellaan muun muassa ajoneuvo-, aika- ja päästökustannusten kannalta.

Itämeren alueen logistiikkasektorin muutos vuoteen 2030 mennessä

16. kesäkuuta 2020|Logistinen suorituskyky|

Logistiikkasektorin muuttuessa yhä merkittävämmäksi odotetaan siihen vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan kohdistuvan myös lisääntyneen sääntelyn aiheuttamia rajoitteita. Tulokset pohjautuvat kyselytutkimukseen, jonka vastaajajoukkona oli noin 100 kuljetusalan asiantuntijaa Itämeren alueen maista.

Go to Top