Erityistä huolta aiheuttavien aineiden eli SVHC-aineiden kandidaattiluetteloon on lisätty 4 uutta ainetta. Kyseiset aineet ovat:

 • Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
  • Hormonitoimintaa häiritsevä, käytetään stabilisaattorina muovi- ja kumituotteiden valmistuksessa
 • 4-tert-butylphenol (CAS 98-54-4)
  • Hormonitoimintaa häiritsevä, käytetään monomeerina mm. hartsien valmistuksessa
 • 2-methoxyethyl acetate (CAS 110-49-6)
  • Lisääntymiselle vaarallinen, käytetään teollisena liuottimena mm. hartseissa, maaleissa ja lakoissa
 • 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides covering any of their individual isomers and combinations thereof; HFPO-DA
  • Vastaavalla tavalla haitallinen aine ihmisen ja ympäristön kannalta, käytetään käsittelyaineena fluoropolymeerien valmistuksessa

SVHC-kandidaattilista on EU:n kemikaaliasetus REACH:in mukainen ainerajoitusten mekanismi. REACH-asetuksen keskeinen tavoite on edistää huolta aiheuttavien kemikaalien korvaamista vähemmän vaarallisilla vaihtoehtoisilla aineilla tai prosesseilla. Kandidaattilistalle lisätyt aineet ovat ehdolla päätyä luvanvaraisiksi aineiksi. Luvanvaraisen aineen käytölle tulee aina olla lupa.

SVHC-lyhenne tarkoittaa erityistä huolta aiheuttavia aineita (Substances of Very High Concern). Jotta aine voidaan lisätä SVHC-kandidaattilistalle, tulee sillä olla joku seuraavista vaaraominaisuuksista:

 • syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle myrkyllinen (kategoria 1A tai 1B)
 • hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine)
 • erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB-aine)
 • hormonitoimintaa häiritsevä aine
 • vastaavalla tavalla haitallinen aine, esimerkiksi hengitystieherkistäjä
REACH-asetuksen ainerajoituksiin lisäyksiä - SVHC-kandidaattiluettelo kasvaa

SVHC-aineeksi määrittämiseen liittyy välittömiä velvoitteita, etenkin esineiden valmistajille ja aineen toimittajille. Seuraavat vaatimukset astuvat voimaan:

 • Käyttöturvallisuustiedote oltava aineista ja seoksista, joissa SVHC-ainetta on > 0,1 p-%
 • Esineen toimittajan tiedotettava jatkokäyttäjää turvallisesta käytöstä, mikäli esineessä on > 0,1 p-% SVHC-ainetta
 • Kuluttajille kerrottava pyydettäessä esineessä > 0,1 p-% olevasta SVHC-aineesta 45 päivän sisällä
 • Esineiden tuottajien ja maahantuojien on ilmoitettava EU:n kemikaalivirastolle, mikäli heidän esineissään esiintyy SVHC-ainetta > 0,1 p-% pitoisuuksissa yhteensä yli 1 t/a tuottajaa tai maahantuojaa kohti

Esineiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on myös syytä huomata SVHC-aineiden osalta kehitteillä olevat kuluttajarajapinnat. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on laatimassa tietokantaa, joka velvoittaisi toimitusketjun kunkin toimijan ilmoittamaan esineissä olevista SVHC-aineista 5.1.2021 lähtien. Lisäksi EU-rahoitteinen LIFE AskREACH-projekti laatii kännykkäsovellusta, jonka avulla kuluttajat voisivat suoraan viivakoodista tarkistaa esineiden sisältämät SVHC-aineet.

Kandidaattiluettelossa on tällä hetkellä 201 ainetta. Aineita lisätään luetteloon kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja talvella. Ainerajoitusten piiriin päätyviä aineita voi jo etunenässä tarkastella Chemsecin ylläpitämän SIN Listin kautta. Siihen on pyritty tunnistamaan SVHC-aineet jo ennen niiden päätymistä viralliseen kandidaatiluetteloon.