Logscale Innovaatiosetelikonsulttina tukemassa kiertotalouteen siirtymistä

Logscale on hyväksytty Business Finlandin Innovaatiosetelipalveluita tarjoavaksi konsulttiyritykseksi. Kärkemme innovaatioasiantuntijoina on tukea yrityksiä kiertotalousliiketoiminnan strategiatyössä sekä kiertotaloustuotannon ja -tuotteiden lainsäädännöllisten esteiden ratkaisemisessa. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii perinteisemmiltä tuotantoyrityksiltä kokonaisvaltaista strategista sitoutumista ja ansaintalogiikan uudelleen jäsentämistä.

Kaikki Business Finlandin Expert Search -palveluntarjoajalistauksessa esitellyt asiantuntijat ovat Business Finlandin arvioimia ja hyväksymiä. Logscalen Expert Search -esittelyn löydät täältä.

Innovaatiotoiminta kiertotaloudessa

Innovaatioseteli tukemassa liiketoiminnan uusia avauksia

Innovaatiosetelin tarkoitus on tukea pk-yritysten liiketoiminnan kasvua ja innovaatiotoimintaa uusien avauksien kautta. Yritykset voivat hakea ja käyttää Business Finlandin, eli entisen Tekesin, myöntämää Innovaatioseteliä ulkopuolisen osaamisen hankkimiseksi. Tavoitteena on uusien, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien tuote- tai palveluideoiden eteenpäinvieminen. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv), ja sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelin palveluntarjoajat on listattu Business Finlandin Expert Search -palvelussa.

Selkeällä kärjellä kiertotalouteen 

Logscalen asiantuntijoilla on vankkaa kokemusta kiertotalouteen siirtymisen haasteista muun muassa toiminnan luvituksen, tuotteistuksen ja tuotteiden lakisääteisten vaatimusten osalta. Osaamme myös auttaa kiertotalouden ansaintamallien tunnistamisessa ja luomisessa; trendisanalla ratsastamisen sijaan varmistamme toiminnan todellisen kytkeytymisen suljettuihin kiertoihin.

Osa-alueita, joilla etenkin voimme olla avuksi kiertotalouteen tähtääville yrityksille, ovat:

Tuotekehitys ja tuotteistaminen

 • Tuotteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden katsaus, tulevat vaatimukset; tuoteturvallisuus
 • Elinkaariarvioinnit merkittävimpien ympäristövaikutusten ja päästölähteiden tunnistamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoiseksi
 • Elinkaarilaskelmat markkinoinnin ja ympäristöväittämien tueksi
 • Tuotteiden Ecodesign: standardiohjaus, lainsäädäntö, todellinen ympäristömyötäisyys ja suljettu kierto
 • Keinot päästöjen vähentämiseksi ja vähennystavoitteiden julkistamiseksi: esim. Science-Based Target Setting, SBT; materiaali– ja energiakatselmukset

Markkinoille pääsy ja tuotanto

 • Toiminnan ja tuotteen vaatimustenmukaisuus: luvat, oleelliset lakisääteiset vaatimukset
 • Jätemateriaalin hyödyntäminen: tuotestatuksen hakeminen, jätestatuksen päättäminen
 • CE-merkintävaatimukset
 • Aineiden ja seosten rekisteröintivaatimukset ja poikkeusmenettelyt (REACH-asetus)
 • Ympäristöväittämien verifiointi
 • Vaatimustenmukaisuustodistukset tuotteille

Logistiikka ja jakelu

 • Toiminnan logistiset edellytykset
 • Raaka-aineen saatavuus ja hankinta
 • Logistiikkaketjun haasteet ja mahdollisuudet, lakisääteiset vaatimukset
 • Toimitusketjun hallinta
 • Logistinen suorituskyky ja optimointi
 • Uudet ratkaisut ja trendit alalla

Autamme teitä mieluusti kiertotaloustoiminnan haasteissa ja vaatimustenmukaisuudessa. Voitte olla meihin yhteydessä esimerkiksi yhteydenottolomakkeemme kautta, sähköpostitse osoitteeseen logscale@logscale.fi tai puhelimitse numeroon +358 20 730 74 70.