Palvelut

Tarjoamamme konsultointipalvelut jakautuvat kolmen pääteeman alle, joista jokainen palvelee toimitusketjujen vaatimustenmukaisuutta.

Logistinen suorituskyky & hallinta

Logistinen suorituskyky on kiinteä osa yrityksen suorituskykyä sekä sosiaalista ja ympäristökestävyyttä. Kuinka parhaiten mitata ja optimoida yrityksen pärjäämistä tällä osa-alueella?

Lue lisää

Merenkulun sääntely & turvallisuus

Merenkulkupolitiikassa sääntelynmukaisuuden saavuttaminen edellyttää toimijoilta yhä enemmän resursseja ja kykyä arvioida sääntelymuutosten aiheuttamia kehitystarpeita. Turvallisuuteen vaaditaan jatkuvaa panostusta.

Lue lisää

Kiertotalous

Perinteisestä lineaaritaloudesta ja -tuotannosta kiertotalouteen siirtyminen ei ole ongelmatonta nykyisen lainsäädännön ja sen asettamien toiminnan reunaehtojen kannalta. Uusi liiketoimintamalli voi myös aiheuttaa haasteita logistisesti ja toimitusketjujen hallinnan osalta.

Logistinen suorituskyky & hallinta

Logistinen suorituskyky on kiinteä osa yrityksen suorituskykyä sekä sosiaalista ja ympäristökestävyyttä. Kuinka parhaiten mitata ja optimoida yrityksen pärjäämistä tällä osa-alueella?

Lue lisää

Merenkulun sääntely & turvallisuus

Merenkulkupolitiikassa sääntelynmukaisuuden saavuttaminen edellyttää toimijoilta yhä enemmän resursseja ja kykyä arvioida sääntelymuutosten aiheuttamia kehitystarpeita. Turvallisuuteen vaaditaan jatkuvaa panostusta.

Lue lisää

Kiertotalous

Perinteisestä lineaaritaloudesta ja -tuotannosta kiertotalouteen siirtyminen ei ole ongelmatonta nykyisen lainsäädännön ja sen asettamien toiminnan reunaehtojen kannalta. Uusi liiketoimintamalli voi myös aiheuttaa haasteita logistisesti ja toimitusketjujen hallinnan osalta.