Logistinen suorituskyky & hallinta

Logistinen suorituskyky yrityksen, toimialan ja kansallisella tasolla

Yritysten logistinen suorituskyky viittaa perinteisesti kustannusten ja palvelutason hallintaan, mutta yhä useammin myös sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden huomiointiin toiminnoissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskeiset suoritusmittarit (Key Performance Indicators, KPIs) huomioivat liiketoiminnan kannalta oleelliset toiminnot ja vaikutukset.

Vastaavasti toimialan ja myös kansallisella tasolla logistisen suorituskyvyn mittaaminen on tärkeää, mutta usein varsin haasteellista, koska yhteismitallisia käsitteitä ja mittaustapoja ei aina ole.

Meillä on vahva osaaminen logistiikan suorituskyvyn mittaamisesta niin yritysten, eri toimialojen kuin kansallisellakin tasolla – jopa maailmanlaajuisesti. Näin voimme tarjota logistisen suorituskyvyn ja sen ajureiden kustannustehokkaita konsultointi- ja analysointipalveluja.

Esimerkkejä todennetusta osaamisestamme:

Maailmanlaajuinen vertailu (2018) Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy, Logistics Performance Index (LPI) and its Indicators, The World Bank

Kansallisten logistiikkamarkkinoiden koko:

Estimating the size of the national logistics market: A method to include both market-based demand and in-house services
T Solakivi, L Ojala, H Lorentz, J Töyli, S Laari – International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 2018 –
The size of the logistics market is typically estimated from the national accounting and market data. This paper develops a method for estimating the potential size of the logistics market in terms of overall logistics expenditure and to also account for in-house services.

Meksiko (2016): Logistics Development Strategies and Performance Measurement

Turkki (2015): Drivers of Logistics Performance – A Case Study of Turkey; OECD / ITF

Suomi (2012): Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet; Selvitysmiesraportti liikenne- ja viestintäministeriölle

Logistiikkaselvitys 2018, T Solakivi, L Ojala et al. Kansallinen kahden vuoden välein toteutettu selvitys, joka perustuu jopa yli 2 000 suomalaisyrityksen vastauksiin.

Tulevaisuuden toimitusketjuvaikutuksia siviili- ja sotilaslogistiikkaan

S Laari, S Uusipaavalniemi, R Leinonen, L Ojala – Tiede ja ase, 2018 –
Työssä tarkastellaan kuutta identifioitua toimitusketjujen johtamiseen vaikuttavaa trendiä, ja niiden vaikutuksia siviili- ja sotilaslogistiikkaan noin vuoteen 2040 saakka.

Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies
S Laari, J Töyli, L Ojala – Journal of Cleaner Production, 2017
Due to strategic motivations and pressures from various stakeholders, firms are adopting green supply chain management (GSCM) practices to extend environmental sustainability objectives to suppliers.

Firm performance and customer-driven green supply chain management
S Laari, J Töyli, T Solakivi, L Ojala – Journal of Cleaner Production, 2016.
Key points:

  • Effects of customer-driven GSCM practices on firm performance were identified.
  • PLS was used to test a sample of 119 Finnish manufacturing firms.
  • Manufacturers transfer environmental requirements upstream in the supply chain.
  • Internal GSCM linked with supplier monitoring enhances environmental performance.
  • Collaborative approach with customers is the key to improve financial performance.

Effects of geographic dispersion on intra-firm supply chain performance
T Solakivi, HM Hälinen, L Ojala – Supply Chain Management Journal, 2012
This article aims to quantify and analyse empirically how the geographic dispersion of a firm’s supply chain impacts on intra-firm supply chain performance.

Logistics outsourcing and company performance of SMEs: Evidence from 223 firms operating in Finland
J Töyli, J Engblom, L Ojala – Strategic Outsourcing: An International Journal, 2011 –
The paper explores the current state of and future expectations concerning the usage of the outsourcing of logistics operations in small-and medium-sized enterprises (SMEs), and to analyse and quantify the relationships between logistics outsourcing and firm performance.

Logistikkatoimialan hallinta ja siihen liittyvä päätöksenteko

Toimialaan liittyvä päätöksenteko tarkoittaa mm. valtiovallan kuljetus- ja logistiikkatoimintoihin suuntaamaa päätöksentekoa.

Poliittisen päätöksenteon kannalta on keskeistä, miten valtiovalta ohjaa kuljetus- ja logistiikkatoimintoja. Tämä tarkoittaa mm. sitä, millaisen roolin yhteiskunta ottaa logistiikkapalvelujen tuottamisessa tai niiden perusedellytysten kehittämisessä. Tähän liittyy myös se, miten alan viranomaistoiminta on järjestetty.

Professori Lauri Ojala on jo 1990-luvulta lähtien toiminut usean monenkeskisen rahoituslaitoksen (mm. Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, Pohjoismainen investointipankki) asiantuntijana lukuisissa ulkomaankauppaa ja kuljetussektoria kehittävissä hankkeissa. Kohdemaina ovat olleet mm. Baltian maat, kaikki entisen Neuvostoliiton osat, Albania, eteläinen Afrikka, Kreikka, Länsi-Balkan ja Ukraina.

Hän on tämän lisäksi toiminut myös kuljetus- ja merenkulkupolitiikan asiantuntijana mm. Suomen, Hollannin, Tanskan, Ruotsin, Latvian, Liettuan, Viron, Italian, Turkin ja Meksikon hallituksille.

Prof. Lauri Ojala on ollut keskeisenä asiantuntijana mm. seuraavissa hankkeissa:

Ukraina (2016-18): Sustainable Logistics Strategy 2030 and Action Plan for Ukraine

Länsi-Balkan (2014-16): The Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) Update – ENHANCING REGIONAL CONNECTIVITY – Identifying Impediments and Priority Remedies, The World Bank and EU

Kreikka (2013-2015): Greek Logistics: Unlocking Growth Potential through Regulatory Reform and Complementary Measures, The World Bank

Baltian maat (2006-2009): Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT Competence

Baltian maat (2004): Transport sector restructuring in the Baltic States towards EU accession, The World Bank

Prof. Lauri Ojala toimii myös seuraavissa yhteiskunnalliseen turvallisuuteen liittyvissä hankkeissa:

Building European Communities’ Resilience and Social Capital (BuilDERS), a 5 M€ project during 2019-2022 funded by EU’s Horizon 2020 research programme, ja

Critical flows and supply chains under threat of change (Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring), a 2 M€ project during 2019-2021 funded by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB).