Vaaralliset kemikaalit & jätteet

Kemikaali- ja jätelainsäädäntö asettaa useita vaatimuksia kaikille toimitusketjun toimijoille, sekä kansallisella että EU-tasolla. Yrityksenne velvoitteet riippuvat pitkälti roolistanne toimitusketjussa.

Tärkeimmät EU-säädökset kemikaaleja käsitteleville yrityksille ovat REACH- ja CLP-asetukset. Laaja REACH-kokonaisuus kattaa muun muassa kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyt sekä rajoitukset. CLP-asetus vastaavasti koskee kemikaalien vaaraluokituksia, vaaramerkintöjä ja pakkaamismääräyksiä.

Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Ainerajoitukset

Vaaraviestintä toimitusketjussa

REACH-rekisteröinnit

 • Vaikutusarvioinnit: velvoitteet, olennaiset poikkeukset
 • Täydet rekisteröinnit, yhteisrekisteröinnit
 • Tietovaatimukset ja niiden mukautukset
 • Kemikaaliturvallisuusarvioinnit ja -raportit (CSA, CSR)
 • Vaatimustenmukaisuustodistukset

Valmennusta REACH- ja CLP-vaatimuksissa

 • Kemikaalien ja esineiden valmistaja/maahantuoja
 • Jakelija, toimittaja, kuljettaja
 • Jatkokäyttäjä
 • Kierrättäjä, uusiokäyttäjä
 • Vaatimukset eri tuotevaiheissa: jäte, ei-enää-jätettä (End-of-Waste), sivutuote, tuote, T&K

Työnantajan velvollisuudet kemikaalien turvalliseen käyttöön

 • Työpaikan kemikaaliriskien arvioinnit
 • Suhdelukulaskenta
 • Altistumisskenaarioiden arviointi omaa toimintaa vasten
 • Työnantajan tiedotusvelvollisuudet
 • Huomioitavat erityisryhmät
 • Parhaita käytäntöjä kemikaalien turvalliseen käyttöön

Jätteiden kuljetus

 • Jätteen vaaraluokittelu
 • Jätteensiirtoluvat
 • Kansainväliset siirrot
 • Ilmoitus- ja siirtoasiakirjat