Ympäristöohjaus & kiertotalous

Nykyinen ympäristö- ja jätelainsäädäntö on laadittu palvelemaan perinteistä lineaaritaloutta. Kiertotalousyritykset joutuvatkin luovimaan toisinaan jopa päällekkäisten tai keskenään ristiriitaisten velvoitteiden rajapinnassa.

Aina luvittava tai valvova viranomainen ei ole varautunut tällaiseen sääntely-ympäristön nopeaan muutokseen. Tällöin kokenut konsultti on paikallaan ylläpitämään yhteisymmärrystä osapuolten välillä ja varmistamaan, että turvallisuus, läpinäkyvyys ja lakitekstin mukainen tulkinta toteutuvat.

Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

Kiertotalousinnovointi ja -työpajat

 • Business Finlandin Innovaatiosetelikonsultin palvelut
 • Liiketoimintamallit ja arvonluonti kiertotaloudessa
 • Valmiuksien, mahdollisuuksien, teknologioiden ja materiaalivirtojen tunnistaminen
 • Uusiokäytön tai hyödyntämisen lainsäädännölliset reunaehdot ja lupatarpeet
 • Ulkoisen rahoituksen instrumentit

Vaatimukset eri kiertotalouden tuotevaiheissa

 • Jäte
 • Ei-enää-jätettä (End-of-Waste, EoW)
 • Sivutuote
 • Tuote
 • T&K

Tuotestatuksen hakeminen viranomaisilta

 • Ei-enää-jätettä (End-of-Waste)
 • Sivutuote
 • Lannoitteen tyyppinimihakemus

Lannoitevalmisteet

 • Tuoteselosteet
 • Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)
 • Etikettimerkinnät
 • Tyyppinimi: määritys, hakeminen

Lupamuutosten tarpeen arviointi

 • Koetoimintalupaan
 • Ympäristölupaan, direktiivilaitosstatukseen, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn
 • Tukes-lupaan
 • Lannoitevalmistajan ilmoitus- ja lupavelvollisuuteen
 • Jätteensiirtolupaan

Esimerkkejä muista palveluistamme

 • Yritysvastuuraportointi
 • Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännön (EHS) vaatimustenmukaisuus
 • Ympäristöselosteiden laadinta
 • Ympäristöselosteiden verifiointi (RTS EPD)
 • Elinkaariarvioinnit, hiilijalanjälki, hiilikädenjälki
 • Ilmastotieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBT)