Helsingin kaupunki, Helsingin Satama Oy ja Suomen Varustamot ry tilasi skenaariotyön Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksista sataman liiketoimintaan.

Selvityksen laati logscale oy professori Lauri Ojalan johdolla apunaan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta sekä apulaisprofessori Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulusta.

Työssä tarkasteltiin kolmea eri vuoteen 2040 ulottuvaa vaihtoehtoa liikenne- ja matkustusennusteiden, asiakasnäkemyksien, investointitarpeiden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta.
Toiminta jatkuu nykyisissä satamanosissa, perusskenaario
Keskustan satamien liikenteen keskittäminen, Länsisatama-skenaario
Vuosaaren sataman laajentaminen matkustaja-autolauttaliikenteen satamaksi, Vuosaari-skenaario

Eri vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin liikennejärjestelyihin, maankäyttöön, matkustaja- ja rahtiliikenteen liiketoimintaan ja logistiikkaan, sekä ympäristöön ja matkailuelinkeinoon.

Raportti oli keskeinen taustaselvitys Helsingin kaupunginhallituksen ja –valtuuston päättäessä helmikuussa 2021 Tallinnan-liikenteen satamatoimintojen keskittämisessä Länsisatamaan ja liikennöinnin lopettamisesta Olympiaterminaaliin.

Linkki raporttiin.