Itämeren alueen logistiikkasektorin muutos vuoteen 2030 mennessä

2020-07-06T13:39:30+03:0016. kesäkuuta 2020|Logistinen suorituskyky|

Logistiikkasektorin muuttuessa yhä merkittävämmäksi odotetaan siihen vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan kohdistuvan myös lisääntyneen sääntelyn aiheuttamia rajoitteita. Tulokset pohjautuvat kyselytutkimukseen, jonka vastaajajoukkona oli noin 100 kuljetusalan asiantuntijaa Itämeren alueen maista.

Logistiikan kyberuhat tiedostetaan yhä paremmin

2019-06-18T16:15:35+03:0023. toukokuuta 2019|Logistinen suorituskyky|

Suomalaisyrityksissä kyberuhkien koetaan lisääntyneen, samoin kuin yritysten valmiuksien torjua kyberuhkia parantuneen. Varautuminen tietojärjestelmien ongelmiin ja erityisesti kyberiskuihin sekä kyky toipua niistä – eli organisaatioiden resilienssi – tuleekin olla ylimmän johdon prioriteettilistan kärkipäässä.

Go to Top