Blogi & Uutiset2019-10-29T13:53:46+02:00

Blogi & Uutiset

Logistiikan kyberuhat tiedostetaan yhä paremmin

23. toukokuuta 2019|Logistinen suorituskyky|

Suomalaisyrityksissä kyberuhkien koetaan lisääntyneen, samoin kuin yritysten valmiuksien torjua kyberuhkia parantuneen. Varautuminen tietojärjestelmien ongelmiin ja erityisesti kyberiskuihin sekä kyky toipua niistä – eli organisaatioiden resilienssi – tuleekin olla ylimmän johdon prioriteettilistan kärkipäässä.

Erot maakuntien logistisessa toimivuudessa selvät – ja kasvamaan päin

10. toukokuuta 2019|Logistinen suorituskyky|

Joka toinen vuosi julkaistava kansallinen Logistiikkaselvitys on vuodesta 2006 lähtien seurannut suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä maakunnissaan. Erot ovat selvät ja kasvamaan päin. Liikenneinfrastruktuurin merkittävä lisärahoitustarve on ilmeinen, mutta vaikeasti ratkaistavissa hallituspohjasta riippumatta.

Logistiikka­­kustannusten osuus näyttäisi kasvavan – pitäisikö huolestua?

6. toukokuuta 2019|Logistinen suorituskyky|

Kansallinen Logistiikkaselvitys seuraa suomalaisyritysten logistiikkakustannuksia, ja vuodesta 2009 lähtien näiden osuus liikevaihdosta on kasvanut, mutta ei ole aivan saavuttanut vuoden 2008 tasoa. Logistiikkakustannusten osuus heijasteleekin ennen muuta talouden suhdanteita. Kustannuksia tulee myös tarkastella suhteessa tavoiteltuun logistiikan palvelutasoon.

Merenkulun huoltovarmuus on Suomen ulkomaan­­kaupan elinehto

3. toukokuuta 2019|Merenkulun turvallisuus|

Sujuva merenkulku on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuuden elinehto. Tätä kokonaisuutta käsittelee tuore raportti, joka tarkastelee Suomen ulkomaankaupan meriliikenteen ja satamatoimintojen huoltovarmuutta sekä siihen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja arvioi vaikutuksia vuoteen 2030 yleistajuisesti ja havainnollisesti.

Go to Top